Úvod  »  INZERCE
Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.

Na tomto Serveru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová adresa uživatele, popřípadě mobilní telefonní číslo.

Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru, nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 1 měsíce. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl.

Je důrazně zakázána inzerce padělků, kopií a napodobenin.
Nabízím
Příspěvků: 0
Scháním
Příspěvků: 0