Úvod  »  ARCHIV Dixie SPJR


 Stanovy spolku
  Počet příspěvků: 1

 Informační zpravodaje
  Počet příspěvků: 1

 Story kapel
  Počet příspěvků: 4

 ... a další tiskoviny
  Počet příspěvků: 1

 Informační zpravodaje
14.02.2013

   V letech 1991 až 2003 vydal Dixie Spolek přátel jižanského rocku Bruntál, respektive jeho redakční rada, celkem 27 čísel "zpravodajů",nazvaných jednoduše "Informace" a doplněné pořadovým číslem. Od začátku byla snaha dát celému procesu jasnou strukturu, pravidla a periodicitu. V podmínkách a v možnostech vydavatelů a redakční rady to byl téměř nadlidský a heroický výkon. Je pravda, že se zpočátku zapojilo i několik "přespolních" přispivatelů - hlavně těch anglicky hovořících, kteří pomáhali s překladem zahraničních textů. Postupem času ale příspěvků od externistů ubývalo a ubývalo taky času na přípravu, zpracování a vydávámí Informací. Doba mezi vydáním jednotlivých čísel se prodlužovala a z radosti se stala povinnost. S rozvojem techniky - hlavně internetu pak nastala doba, kdy si každý mohl sehnat jaké informace ze světa Southern rocku chtěl a vydávání zpravodajů tak dospělo ke svému, trochu smutnému, konci.

    Přesto si dovolím touto formou všem, kteří se na vydávání Informaci podíleli moc a moc poděkovat za propagaci a podporu naší muziky. Věřím, že i díky tomu všemu je dnes český Jižanský rock tam, kde je a naše kapely se můžou směle poměřovat s ostatními v Evropě.

 Celý příspěvek | Rubrika: ARCHIV Dixie SPJR

 Informační zpravodaje Dixie SPJR
03.02.2013

Všech 27 zpravodajů najdete po rozkliknutí  "celého příspěvku" dole  :-)

 Celý příspěvek | Rubrika: ARCHIV Dixie SPJR

 Dixie Spolek přátel jižanského rocku Bruntál
04.02.2013

Ve složce "ARCHIV Dixie SPJR" (Spolek přátel jižanského rocku Bruntál) budeme postupně zveřejňovat archivní dokumenty, které tato nevládní a nepolitická zájmová organizace (nebo spíš parta kamarádů) za dobu své aktivní existence, v nadšení pro věc samu, vydávala. Děkuji všem, kteří poskytli archivní dokumenty, které sám nevlastním a věřím, že tato rubrika najde své čtenáře nejen mezi pamětníky a aktivními členy a příznivci Spolku.

... a nemůžeme začít jinak, než úvodním slovem nejpovolanějšího "doživotního" prezidenta Spolku Pavla Hartla ... jen co jej políbí můza a dá něco na papír ... :-)

 Celý příspěvek | Rubrika: ARCHIV Dixie SPJR